Samenwerken aan betaalbare verduurzaming van wijken

RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

Het Europese Interreg-project RHEDCOOP ontwikkelde nieuwe modellen om de energierenovatie van openbare gebouwen en woningen in een stroomversnelling te brengen . De twaalf partners uit Nederland en Vlaanderen verhogen zo het aandeel lokaal opgewekte energie. Daarbij staan burger coöperaties mee aan het roer. RHEDCOOP staat voor Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COÖPeraties.

Door te investeren in duurzame oplossingen gaat de energierekening
van de leden van de coöperatie op termijn flink omlaag”